Модерен такелажен кабинет оборудват в Морското училище


Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" в Бургас ще се сдобие с модерен такелажен кабинет, съобщи директорката Христина Жабова.

В момента такелажната работилница се намира в занемарена помощна сграда и е на практика неизползваема.

Новият кабинет ще се намира в корпуса на Морското училище. Избрано е просторно светло помещение с хранилище към него. Ще бъде направен основен ремонт, а кабинетът ще бъде обзаведен и оборудван съвременно.

Ще бъдат използвани съществуващите макетни табла с видове и възли, както и приспособления и инструменти за такелажа. Ще бъдат изработени и нови.

В новия кабинет учениците ще могат нагледно да се обучават на видовете корабни въжета, такелажното обзавеждане на кораба – с блокове, скоби /шегели/, коуши, халки и обтегачи, както и да извършват такелажни работи.

Учениците ще правят морски възли и примки, съединяване на въжета и т.н. Те ще научат и командите на български и английски език за натягане и освобождаване на швартови въжета, буксири и проволки, както и заставане и снемате от котва.

След оборудването на такелажен кабинет, следва реновирането на работилници по стругарство, заваряване, шлосерство и боядисване.

Амбицията на община Бургас е Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" да бъде едно модерно училище, което по-късно да се превърне в колеж, а кадрите обучени в него да са конкурентни на световния пазар.

През септември 2019 г. гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на общината, която започна да полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.


Ресурси: