От 1-ви септември Морското в Бургас става общинско


Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна като Морското, стана общинско училище от 1-ви септември. С тази дата ще бъде държавната собственост преминава в ръцете на местната администрация. Заповедта е издадена от министъра на образованието Красимир Вълчев.

Със своя решение от 25-ти юни Общинският съвет в Бургас гласува Общината да поиска за стопанисване гимназията.

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" е създадена на 1 септември 1958 г. по предложение на тогавашното Министерство на хранителната промишленост и одобрено с Наредба от същата година на Министерството на народната просвета за прием на ученици, като самостоятелна паралелка по профила "Рибарство", след завършен XI клас - 35 младежи, към ПТУ по мелничарство и хлебопроизводство - Бургас. С решение на Министерството на просветата и културата от месец септември 1960 година Техникумът по рибарство се оформя като самостоятелно учебно заведение с два профила – четиригодишен курс на обучение- техникум и двегодишен промишлен курс по риболов и рибопреработка с прием след завършен VII клас. С  Разпореждане  № 440 на Бюрото на Министерския съвет на Народна Република България от 27.08.1971 година Техникумът по морски и океански риболов се военизира и се преименува в Средно специално училище по морски и океански риболов "Ген. Владимир Заимов". През същата година започва и девоенизирането на училището, като е приет първият цивилен випуск за учебната 1983/1984 година. През учебната 1991/1992 година се откриват курсове за придобиване на квалификация: - щурмани 5-та степен – обучение два месеца; - мотористи – обучение три месеца. Откриват се курсове по IMO  (Начална подготовка по морска безопасност) за преподготовка и издаване на сертификат. Със заповед на Министъра на образованието № РД-09-332 от 07.04.2003 г. ССУМОР се преименува в ПГМКР "Свети Никола".

В момента в гимназията работят 9,5 души педагози, а непедагогическият персонал - от 12,5 души.


Ресурси: