Морското с прием на четвърто класиране, осигурява транспорт за учениците


Бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" обявява прием за четвърто класиране за незапълнените места по двете специалности - "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми". В гимназията вече сформираха паралелката по специалността "Корабоводене", която е със срок на обучение - пет години. Завършилите тази специалност могат да свободно да манипулират с всякакъв вид устройства и механизми за управление на кораба; свободно да боравят с палубните товарни маневрени механизми и устройства; да си служат с всички навигационни прибори, инструменти и системи; да изпълняват палубни, маневрени, товарни и  ремонтни операции по кораба. Те могат да работят във всички корабоплавателни фирми като корабен рулеви, моряк или боцман. След 36 месеца плавателен стаж като корабен рулеви могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност "вахтен помощник капитан".

Специалността "Корабни машини и механизми" дава възможност на завършилите да работят във всички корабоплавателни фирми като уайпер, ойлер, фитер, корабен моторист, корабен механик. Те могат да заемат и длъжност „механик“ след 36-месечен плавателен стаж като моторист и след успешно положен изпит пред ИА "МА" за вахтен механик. На кораби с намалена мощност на пропулсивния комплекс те могат да бъдат и главни механици за мощности по Наредба № 6 за КМЛ.

От учебната 2018/2019 година ще бъде осигурен специализиран транспорт на фирма "Бургасбус" ЕООД за улеснение на всички родители, ученици, преподавателите и служители, които живеят на територията на град Бургас. Спирките на автобусите ще бъдат определени след анализ на местоживеенето на пътуващите и ще бъдат съобразени с градската транспортна мрежа.

източник: https://chernomorie-bg.com/post/morskoto-s-priem-na-chetvarto-klasirane-osiguryava-transport-za-uchenicite-5092


Ресурси: