Кариери

Развийте кариерата и опита си чрез позициите, които можем да Ви предложим. Вижте свободните ни позиции тук

Документи
Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по английски език – 2 щ. бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по география и икономика – 1 щ. бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по история и цивилизации – 1 щ. бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по математика – 1 щ. бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по физика и астрономия – 1 щ. бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по практическо обучение, специалност „Корабоводене“ – 1 щ.бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по информационни технологии – 1 щ. бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по БЕЛ и История – 1 щ. бр. на основание на чл.67, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по практическо обучени, направление Икономика – 1 щ. бр. на основание на чл.67, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Чистач/хигиенист – 1 щ. бр. на основание на чл. 67, ал. 1 т.1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по руски език – 1 щ. бр. на основание на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по български език и литература – 1 щ. бр. на основание на чл. 68, ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по математика – 1 щ. бр. на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ