Държавни зрелостни изпити


Сесия август-семптември

 

Български език и литература - 28 август 2019 г., начало 8:00
Втори ДЗИ - 29 август 2019 г., начало 8:00
ДЗИ по желание на ученика - в периода 30.08. - 4.09.2019 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 
- от 2.07.2019 г. до 13.07.2019  г .
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
- в срок до 24.08.2019  г.

Връзка към ДЗИ от минали години

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ НА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

За проверка оценките от ДЗИ след тяхното публикуване тук

Държавен изпит по теория и практика на специалността

Сесия септември

ДИ Практика - 05.09.2019 г. 8:00 часа

ДИ Теория - 11.09.2019 г. начало 8:00 часа

Срок за подаване на заявления до 30.08.2019 г.

 


Ресурси: