Държавни зрелостни изпити


Сесия май- юни
Български език и литература - 21 май 2018г., начало 8:00
Втори ДЗИ - 23 май 2018г., начало 8:00
ДЗИ по желание на ученика - в периода 29.05. - 1.06.2018г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 
- от 5.03.2018г. до 16.03.2018г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
- в срок до 18.05.2018г.

Можете да изтеглите информационната презентация от тук

Сесия май- юни
Български език и литература - 28 август 2018г., начало 8:00
Втори ДЗИ - 29 август 2018г., начало 8:00
ДЗИ по желание на ученика - в периода 3.08. - 5.09.2018г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 
- от 2.07.2018г. до 13.07.2018г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
- в срок до 24.08.2018г.

Връзка към ДЗИ от минали години

За проверка оценките от ДЗИ след тяхното публикуване тук


Ресурси: