Висшето ВМУ с писмо до кмета на Бургас, искат нови паралелки в Морското


Началникът на Висшето Военно-морско училище "Н.Й.Вапцаров" във Варна флотилен админирал проф. д.в.н. Боян Медникаров изпрати писмо до кмета на Бургас Димитър Николов с копие до директора на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" Христина Жабова. "Морското образование в Република България непрекъснато разширява своя обхват, осигурявайки образование и професионална подготовка на кадри за целия спектър от дейности, свързани с корабоплаването и морската индустрия. Факт е недостига на специализирани морски кадри за корабоплаването в световния океан, както и за националния морски бизнес.

Една от съвременните тенденции е сдружаването на елементите на националната морска образователна система. В сферата на професионалното образование -  професионалните морски гимназии, в сферата на висшето образование – специализираните ВУЗ и регионалния морски бизнес.

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се радва на кадрите на Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - Бургас, които са отлични наши студенти с успешна реализация в гражданското корабоплаване и морската индустрия на страната. Военноморското училище, като водещата институция в системата на военноморското и морско образование заявяваме подкрепа и готовност за взаимодействие с ПГМКР "Свети Никола", един от символите на морската община Бургас", пише в писмото.

В него флотилен админирал проф. д.в.н. Боян Медникаров предлага от началото на следващата учебна година в гимназията да бъде разкрита иновативна паралелка, която да готви кадри в трета степен на професионалното образование, в две специализации: "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми". Иновативността на обучението да се изразява в:

- съвместно обучение от педагогически кадри на ПГМКР "Свети Никола" и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";

- гарантиран прием на завършилите във ВВМУ за последващо обучение в ОКС "Бакалавър" по специализации;

- интегриране на квалификационното обучение в системата на професионалното образование;

- сертифицирано обучение за оператор на дрон;

- обучение във виртуална среда;

- обучение и практика в специализиран морски лагер.

"За осигуряване на посоченото обучение ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и ПГМКР "Свети Никола" са в процес на подготовка на договор за образователно сътрудничество.

Предлагаме под Ваша егида Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна и Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - Бургас да сключат договор за асоциирането в "Морски образователен център за учене през целия живот", пише още в писмото.

Източник: Черноморие-бг

https://chernomorie-bg.com/post/vissheto-vmu-s-pismo-do-kmeta-na-burgas-iskat-novi-paralelki-v-morskoto-3503


Ресурси: