70 осмокласници в три паралелки прекрачиха прага на Морското училище


Въведени са иновации според Конвенцията за вахтената служба в специалностите „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“

70 са осмокласниците, които за пръв път прекрачиха прага на Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола".

За пръв път от много години насам са сформирани са три паралелки – „Корабоводене“ с 25 ученици, „Корабни машини и механизми /КММ/“ с 19 ученици и „Митническа и данъчна администрация“ – с 25 ученици.

Заради COVID обстановката на тържеството по случай откриването на учебната 2020/2021 година присъстваха само за учениците от 8-те класове.

Останалите възпитаници на Морското училище влязоха в класните си стаи в 8:30 ч с необходимите средства за защита и получиха насоки за провеждане на учебен процес в условията на пандемия.

Бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна още като Морското училище започна новата учебна 2020/2021 година с въвеждането на нови иновации в обучението на учениците. Те са за периода 2020/2025 година, когато завършват учениците, приети сега в 8 клас.

Иновациите са за специалностите "Корабоводене" и "КММ". Те се въвеждат в изпълнение на програмата на Министерството на образованието и науката и отговарят на изискванията на Международната конвенция за вахтената служба (STCW). Целта им е да осигурят перспектива на завършващите учебното заведения.

Иновациите в специалността "Корабоводене" дават възможност на завършващите Морското и придобили квалификация "Корабен рулеви" след едногодишен стаж да получат автоматично сертификат "Квалифициран моряк полубна команда".

Иновациите в специалността "КММ" дава на завършващите придобият квалификация "Корабен моторист" и след едногодишен стаж да получат сертификат "Квалифициран моряк машинна команда". Иновациите се прилагат и благодарение на методическите указания на Морска администрация.

Във връзка с подготовката и изменение на Наредба 6, и осъществяване на теоретична подготовка на морските лица, завършващи професионалната гимназия, те ще придобият правоспособност за управление на яхта до 300 бруто тона регистър след извършване на плавателния стаж и въз основа на преминатия учебен процес.

Всички специалности са с разширено изучаване на английски език /корабен/, втори чужд език - руски.

От 1 септември 2019 г. гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.

В момента гимназията цялостно обновява учебно-материалната си база, в това число - учебни работилници, кабинети, спортен комплекс, компютърни зали, включително софтуерно управляеми тренажори.

Ръководството на Морското училище сключи редица споразумения за практики на своите ученици с морския бизнес, университети и държавни институции.

 

 


Ресурси: