РЕШЕНИЕ № 601 ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


РЕШЕНИЕ № 601 ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Обн. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022г.

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година съгласно приложението.

44.

200243

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола"

 

ПГМКР"СВЕТИ НИКОЛА " Е ОДОБРЕНО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГОДИНИ. ЧЕСТИТО НА ЕКИПА ОТ ПГМКР"СВЕТИ НИКОЛА "! БРАВО, СКЪПИ КОЛЕГИ !


Ресурси: