Документи

Иновации


ПГМКР „Свети Никола“ е вписана в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 г. с решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. (Oбн.,

Повече